Προώθηση Ιστοσελίδων (SEO)

Η SEO προώθηση ιστοσελίδας είναι μια διαδικασία κατά την οποία προωθούμε την ιστοσελίδα σας στα οργανικά αποτελέσματα της Google, σε λέξεις-κλειδιά που αφορούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε. Μέσω αυτής της διαδικασίας, προωθούμε την ιστοσελίδα σας, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι κατατάξεις της αλλά και να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της. Σκοπός μας είναι να φέρουμε την ιστοσελίδα σας στην πρώτη σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων της Google, σε όλες τις λέξεις-κλειδιά που σας ενδιαφέρουν και έχουν αξία για εσάς και την εταιρεία σας. Στόχος μας είναι να πάρετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο γίνεται, στην αγορά που δραστηριοποιείστε, από ανθρώπους που αναζητούν στη Google τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Αρχικά, αξιολογούμε την παρούσα κατάσταση της ιστοσελίδας σας και κάνουμε έρευνα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε αλλά και των ανταγωνιστών σας. Διενεργούμε προσεκτικά και διεξοδικά, μια έρευνα για όλες τις λέξεις-κλειδιά που έχουν αξία για εσάς και την εταιρεία σας. Αφού πάρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από αυτήν την έρευνα, σχεδιάζουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Στη συνέχεια, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός ιστοσελίδας, για να καταφέρουμε τους προσυμφωνημένους στόχους και τα θεμιτά αποτελέσματα. Τέλος, παρακολουθούμε και αναλύουμε την ιστοσελίδα σας σε συνεχή εξέλιξη και σας επικοινωνούμε σε μηνιαία βάση, μέσω μιας ολοκληρωμένης αναφοράς, την πορεία της και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί έως εκείνο το σημείο.

27
Χρόνια

Αθροιστικής Εμπειρίας

Πάνω στην SEO Προώθηση Ελληνικών και Αγγλικών Ιστοσελίδων

SEO Προώθηση Ιστοσελίδας

Η Διαδικασία

No. 01

Έρευνα Αγοράς

Ερευνούμε και αναλύουμε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε, το κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε και τις ιστοσελίδες που θα πρέπει να ανταγωνιστείτε.

No. 02

Λέξεις-Κλειδιά

Διενεργούμε προσεκτικά και διεξοδικά, μια έρευνα για όλες τις λέξεις-κλειδιά που έχουν αξία για εσάς και την εταιρεία σας.

No. 03

Σχεδιασμός Στρατηγικής

Σχεδιάζουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για την προώθηση της ιστοσελίδας σας.

No. 04

Ενέργειες Εντός Ιστοσελίδας

Υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εσωτερική βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας, σε θεμελιώδες επίπεδο.

No. 05

Ενέργειες Εκτός Ιστοσελίδας

Υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εξωτερική βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας, σε προωθητικό επίπεδο.

No. 06

Παρακολούθηση και Αναφορά

Παρακολουθούμε και αναλύουμε την ιστοσελίδα σας σε συνεχή εξέλιξη και σας επικοινωνούμε σε μηνιαία βάση, μέσω μιας ολοκληρωμένης αναφοράς, την πορεία της και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί έως εκείνο το σημείο.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας