Φόρμα Συλλογής Στοιχείων Πελάτη – Web Design

Φόρμα Συλλογής Στοιχείων Πελάτη

 • Συμπληρώστε το επιθυμητό domain για την ιστοσελίδα σας ή σε περίπτωση ανακατασκευής συμπληρώστε την υπάρχουσα ιστοσελίδα της εταιρείας σας.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, png.
  Αποστείλλατε τις φωτογραφίες της εταιρείας σε μορφή αρχείων .jpg, .jpeg, .png (max.filesize 1MB)
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, png.
  Αποστείλλατε τo λογότυπο της εταιρείας σε μορφή αρχείων .jpg, .jpeg, .png (max.filesize 5MB)
 • Συμπληρώστε με μια ιστοσελίδα σχετική με την εταιρεία σας που θεωρείται αντιπροσωπευτική και σας αρέσει
  Σε περίπτωση e-shop συμπληρώστε με τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμών που επιθυμείτε
  Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θα υπάρχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας