Έναρξη Καμπάνιας

Οκτώβριος 2018

Εφαρμόσαμε

SEO Σχεδιασμό
SEO Βελτιστοποίηση
SEO Προώθηση

Εφαρμόστηκε:

01.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), βελτιστοποιημένη για λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η ιστοσελίδα.

Εφαρμόστηκε:

02.

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), για keywords που έχουν αξία για τον πελάτη, σε συνεχή εξέλιξη και παρακολούθηση.

Εφαρμόστηκε:

03.

Προώθηση

Στοχευμένη προώθηση, με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά και προσέγγιση σημαντικών keywords με στόχο τη συνολική ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords κατά 2.953,8%

Εξέλιξη ΚαμπάνιαςΣυνολικά
Keywords
Θέσεις
1-3
Θέσεις
4-10
Θέσεις
11-100
Οκτώβριος 2018
(Έναρξη καμπάνιας)
260125
Μάρτιος 2019
(6ος μήνας προώθησης)
2401726197
Σεπτέμβριος 2019
(12ος μήνας προώθησης)
3621331318
Μάρτιος 2020
(18ος μήνας προώθησης)
6965893545
Σεπτέμβριος 2020
(24ος μήνας προώθησης)
79469100625

Άνοδος Βασικών Keywords στις Οργανικές Κατατάξεις

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε την πορεία των κατατάξεων για κάποια από τα βασικά keywords της καμπάνιας προώθησης και τις θέσεις τους.

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας κατά 2.559,2%

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς.

Όσο αυξάνεται η εμφανισιμότητα για τα keywords που προσεγγίζει η ιστοσελίδα, αλλά και οι κατατάξεις αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επισκεψιμότητα.

Ανάπτυξη μηνιαίας επισκεψιμότητας:

  • Οκτώβριος 2018 (1ος μήνας προώθησης): 285 χρήστες
  • Μάρτιος 2019 (6ος μήνας προώθησης): 1.328 χρήστες (+365,9%)
  • Σεπτέμβριος 2019 (12ος μήνας προώθησης): 1.961 χρήστες (+588%)
  • Μάρτιος 2020 (18ος μήνας προώθησης): 4.278 χρήστες (+1.401,0%)
  • Σεπτέμβριος 2020 (24ος μήνας προώθησης): 7579 χρήστες (+2.559,2%)

Σημείωση: Τα ποσοστά αύξησης υπολογίζονται από την έναρξη της καμπάνιας.

Συνολικά Αποτελέσματα

30

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords

26

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας

Σημείωση: Στα case studies που δημιουργούμε, παρουσιάζουμε μόνο αποτελέσματα και δεν αποκαλύπτουμε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς οφείλουμε να προστατεύσουμε την στρατηγική μας και τους πελάτες μας από τους ανταγωνιστές.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας