Πελάτης

paxosretreats.com

Εφαρμογή Βελτιστοποιήσεων

Φεβρουάριος 2019

Εφαρμόσαμε

SEO Τεχνικό Έλεγχο
SEO Βελτιστοποίηση

Εφαρμόστηκε:

01.

Τεχνικός Έλεγχος

Εντοπισμός και καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων της ιστοσελίδας καθώς και όλων των ελλείψεων και ανεπαρκειών σε επίπεδο SEO βελτιστοποίησης.

Εφαρμόστηκε:

02.

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), για keywords που έχουν αξία για τον πελάτη.

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords κατά 459,9%

Εξέλιξη Εμφανισιμότητας KeywordsΣυνολικά
Keywords
Θέσεις
1-3
Θέσεις
4-10
Θέσεις
11-100
Φεβρουάριος 2019
(Εφαρμογή βελτιστοποίησης)
 11558102
Ιούλιος 2019
(6ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση)
3971922356
Ιανουάριος 2020
(12ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση)
2401228200
Ιούλιος 2020
(18ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση)
6645047567

Άνοδος Βασικών Keywords στις Οργανικές Κατατάξεις

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε την πορεία των κατατάξεων για κάποια από τα βασικά keywords της καμπάνιας βελτιστοποίησης και τις θέσεις τους.

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας κατά 366,4%

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς.

Όσο αυξάνεται η εμφανισιμότητα για τα keywords που προσεγγίζει η ιστοσελίδα, αλλά και οι κατατάξεις αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επισκεψιμότητα.

Ανάπτυξη μηνιαίας επισκεψιμότητας:

  • Φεβρουάριος 2019 (Εφαρμογή βελτιστοποίησης): 483 χρήστες
  • Ιούλιος 2019 (6ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση): 1.366 χρήστες (+182,8%)
  • Ιανουάριος 2020 (12ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση): 982 χρήστες (+103,3%)
  • Ιούλιος 2020 (18ος μήνας μετά τη βελτιστοποίηση): 2.253 χρήστες (+366,4%)

Σημείωση: Τα ποσοστά αύξησης υπολογίζονται από την έναρξη της καμπάνιας.

Συνολικά Αποτελέσματα

5

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords

4

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας

Σημείωση: Στα case studies που δημιουργούμε, παρουσιάζουμε μόνο αποτελέσματα και δεν αποκαλύπτουμε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς οφείλουμε να προστατεύσουμε την στρατηγική μας και τους πελάτες μας από τους ανταγωνιστές.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας