Πελάτης

mpomponieres4you.gr

Έναρξη Καμπάνιας

Αύγουστος 2018

Εφαρμόσαμε

SEO Βελτιστοποίηση
SEO Προώθηση

Εφαρμόστηκε:

01

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), για keywords που έχουν αξία για τον πελάτη, σε συνεχή εξέλιξη και παρακολούθηση.

Εφαρμόστηκε:

02.

Προώθηση

Στοχευμένη προώθηση, με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά και προσέγγιση σημαντικών keywords με στόχο τη συνολική ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords κατά 57,9%

Εξέλιξη ΚαμπάνιαςΣυνολικά
Keywords
Θέσεις
1-3
Θέσεις
4-10
Θέσεις
11-100
Αύγουστος 2018
(Έναρξη καμπάνιας)
 76644107615
Ιανουάριος 2019
(6ος μήνας προώθησης)
 87855152671
Ιούλιος 2019
(12ος μήνας προώθησης)
1.029141144744
Ιανουάριος 2020
(18ος μήνας προώθησης)
1.00284160758
Ιούλιος 2020
(24ος μήνας προώθησης)
1.21079224907

Άνοδος Βασικών Keywords στις Οργανικές Κατατάξεις

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε την πορεία των κατατάξεων για κάποια από τα βασικά keywords της καμπάνιας προώθησης και τις θέσεις τους.

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας κατά 97%

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς.

Όσο αυξάνεται η εμφανισιμότητα για τα keywords που προσεγγίζει η ιστοσελίδα, αλλά και οι κατατάξεις αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επισκεψιμότητα.

Ανάπτυξη μηνιαίας επισκεψιμότητας:

  • Αύγουστος 2018 (1ος μήνας προώθησης): 3.001 χρήστες
  • Ιανουάριος 2019 (6ος μήνας προώθησης): 4.061 χρήστες (+35,3%),
  • Ιούλιος 2019 (12ος μήνας προώθησης): 4.590 χρήστες (+52,9%)
  • Ιανουάριος 2020 (18ος μήνας προώθησης): 6.036 χρήστες (+101,1%)
  • Ιούλιος 2020 (24ος μήνας προώθησης): 5.914 χρήστες (+97%)

Σημείωση: Τα ποσοστά αύξησης υπολογίζονται από την έναρξη της καμπάνιας.

Συνολικά Αποτελέσματα

1

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords

2

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας

Σημείωση: Στα case studies που δημιουργούμε, παρουσιάζουμε μόνο αποτελέσματα και δεν αποκαλύπτουμε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς οφείλουμε να προστατεύσουμε την στρατηγική μας και τους πελάτες μας από τους ανταγωνιστές.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας