Πελάτης

drmoutsoudis.gr

Έναρξη Καμπάνιας

Ιούνιος 2020

Εφαρμόσαμε

SEO Βελτιστοποίηση
SEO Προώθηση

Εφαρμόστηκε:

01.

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), για keywords που έχουν αξία για τον πελάτη, σε συνεχή εξέλιξη και παρακολούθηση.

Εφαρμόστηκε:

02.

Προώθηση

Στοχευμένη προώθηση, με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά και προσέγγιση σημαντικών keywords με στόχο τη συνολική ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords κατά 180,36%

Εξέλιξη ΚαμπάνιαςΣυνολικά
Keywords
Θέσεις
1-3
Θέσεις
4-10
Θέσεις
11-100
Ιούνιος 2020
(Έναρξη καμπάνιας)
 21957207
Νοέμβριος 2020
(6 μήνες προώθησης)
 6141029575

Άνοδος Βασικών Keywords στις Οργανικές Κατατάξεις

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε την πορεία των κατατάξεων για κάποια από τα βασικά keywords της καμπάνιας προώθησης.

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας κατά 70,73%

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς.

Όσο αυξάνεται η εμφανισιμότητα για τα keywords που προσεγγίζει η ιστοσελίδα, αλλά και οι κατατάξεις αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επισκεψιμότητα.

Ανάπτυξη μηνιαίας επισκεψιμότητας:

  • Ιούνιος 2020 (1ος μήνας προώθησης): 639 χρήστες
  • Νοέμβριος 2020 (6 μήνες προώθησης): 1.091 χρήστες (+70,73%)

Σημείωση: Τα ποσοστά αύξησης υπολογίζονται από την έναρξη της καμπάνιας.

Συνολικά Αποτελέσματα

3

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords

2

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας

Σημείωση: Στα case studies που δημιουργούμε, παρουσιάζουμε μόνο αποτελέσματα και δεν αποκαλύπτουμε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς οφείλουμε να προστατεύσουμε την στρατηγική μας και τους πελάτες μας από τους ανταγωνιστές.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας