Πελάτης

dmenounos.gr

Έναρξη Καμπάνιας

Νοέμβριος 2018

Εφαρμόσαμε

SEO Σχεδιασμό
SEO Βελτιστοποίηση
SEO Προώθηση

Εφαρμόστηκε:

01.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), βελτιστοποιημένη για λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η ιστοσελίδα.

Εφαρμόστηκε:

02.

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας (On-Page), για keywords που έχουν αξία για τον πελάτη, σε συνεχή εξέλιξη και παρακολούθηση.

Εφαρμόστηκε:

03.

Προώθηση

Στοχευμένη προώθηση, με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά και προσέγγιση σημαντικών keywords με στόχο τη συνολική ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords κατά 183,3%

Εξέλιξη ΚαμπάνιαςΣυνολικά
Keywords
Θέσεις
1-3
Θέσεις
4-10
Θέσεις
11-100
Νοέμβριος 2018
(Έναρξη καμπάνιας)
 1023297
Απρίλιος 2019
(6ος μήνας προώθησης)
 12424118
Οκτώβριος 2019
(12ος μήνας προώθησης)
 12344115
Απρίλιος 2020
(18ος μήνας προώθησης)
238821209
Οκτώβριος 2020
(24ος μήνας προώθησης)
2896046183

Άνοδος Βασικών Keywords στις Οργανικές Κατατάξεις

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε την πορεία των κατατάξεων για κάποια από τα βασικά keywords της καμπάνιας προώθησης και τις θέσεις τους.

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας κατά 2.545,0%

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς.

Όσο αυξάνεται η εμφανισιμότητα για τα keywords που προσεγγίζει η ιστοσελίδα, αλλά και οι κατατάξεις αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επισκεψιμότητα.

Ανάπτυξη μηνιαίας επισκεψιμότητας:

  • Νοέμβριος 2018 (1ος μήνας προώθησης): 80 χρήστες
  • Απρίλιος 2019 (6ος μήνας προώθησης): 215 χρήστες (+168,7%)
  • Οκτώβριος 2019 (12ος μήνας προώθησης): 349 χρήστες (+336,2%)
  • Απρίλιος 2020 (18ος μήνας προώθησης): 552 χρήστες (+590,0%)
  • Οκτώβριος 2020 (24ος μήνας προώθησης): 2.116 χρήστες (+2.545,0%)

Σημείωση: Τα ποσοστά αύξησης υπολογίζονται από την έναρξη της καμπάνιας.

Συνολικά Αποτελέσματα

3

Αύξηση Εμφανισιμότητας Keywords

26

Αύξηση Οργανικής Επισκεψιμότητας

Σημείωση: Στα case studies που δημιουργούμε, παρουσιάζουμε μόνο αποτελέσματα και δεν αποκαλύπτουμε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς οφείλουμε να προστατεύσουμε την στρατηγική μας και τους πελάτες μας από τους ανταγωνιστές.

Στοιχεία

Επικοινωνίας

Φόρμα

Συνεργασίας